מתקדמים ל-Control
בשרשרת האספקה

מבט על מכל מקום ובכל זמן על שרשרת האספקה

כאן עוקבים דרך מסך אחד על כל על כל המשלוחים הפעילים שלך בסגמנטים השונים

מערכת הזמנות
.המותאמת רק לך

  • צפייה בכל ההזמנות הקיימות
  • סינון לפי הפרמטרים השונים, מיפוי וטיפול במשימות הדחופות
  • שימוש ב- TRACKER המאפשר צפייה באופן השילוח, מיקום המשלוח ועד לקליטתו במחסן הלוגיסטי

הגישה לכל פרטי
המשלוח שלך מעולם לא הייתה פשוטה יותר

  • פרטי הפלגה/טיסה/מטען, מסמכים סרוקים והסטטוס הנוכחי - כולם מרוכזים במקום אחד!

באוויר, בים וביבשה: מעקב ב- Realtime אחר כל משלוח גם כאשר הוא בתנועה

כל תנועות המלאי שלך במחסן הלוגיסטי
יופיע כאן

  • מעקב אחר קליטת המשלוח במחסן הלוגיסטי וניהול מלאי קיים

זה הזמן להיות ב-Control