מתקדמים ל-Control
בשרשרת האספקה

מבט על מכל מקום ובכל זמן על שרשרת האספקה

כאן עוקבים דרך מסך אחד על כל על כל המשלוחים הפעילים שלך בסגמנטים השונים

מערכת הזמנות
.המותאמת רק לך

הגישה לכל פרטי
המשלוח שלך מעולם לא הייתה פשוטה יותר

באוויר, בים וביבשה: מעקב ב- Realtime אחר כל משלוח גם כאשר הוא בתנועה

כל תנועות המלאי שלך במחסן הלוגיסטי
יופיע כאן

זה הזמן להיות ב-Control